Innskriving til skolestart og søknad til AKS

I Søknadsportalen kan du
  • skrive inn barnet ditt i Osloskolen
  • søke om plass i AKS
  • endre plasstype i AKS
  • si opp plass i AKS
  • svare på tilbud i AKS
  • se, endre eller slette en søknad du har sendt i AKS
  • endre kontaktopplysninger
  • endre familieopplysninger
Logg inn i Søknadsportalen med ID-porten


Søk ny plass uten å logge inn med ID-porten