Om personvern og informasjonskapsler

  PERSONVERN- OG SAMTYKKEERKLÆRING
  Oslo kommune er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet.

  Kommunen behandler dine personopplysninger:
  - for å utføre saksbehandling knyttet til din henvendelse
  - for å kunne identifisere deg
  - for å administrere dine personopplysninger og vedlikeholde relaterte tjenester som lister over søkere og dertil hørende funksjoner.

  Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webstedet.

  Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

  Personopplysninger

  Oslo kommune er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av løsningen Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av IST AS og Oslo kommune. Det er kun Oslo kommune og IST AS som har tilgang til opplysningene. En egen avtale mellom Oslo kommune og IST AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den behandles.

  Man trenger ingen konto eller pålogging for å søke plass, men brukeren må være innlogget via ID-porten for å kunne se personlig informasjon og følge videre saksbehandling av sin søknad på internett.

  Sensitive personopplysninger

  Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf. personopplysningsloven § 2 pkt. 8). Dersom det er behov for innsending av vedlegg til søknaden som inneholder sensitive personopplysninger, kan dette gjøres via opplasting til løsningen i søknadsdialogen.

  Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger

  Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg, kan du henvende deg til den kommunale enhet som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.

  Henvendelser om personvernerklæringen rettes til Oslo kommunes web-forvaltning - web@uke.oslo.kommune.no.


  INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
  Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og løsningen hver gang du ser på en side. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke for å identifisere deg som person.

  Dette nettstedet benytter følgende informasjonskapsler (Cookies):

  JSESSIONID
  Holder ID for sesjonen mellom tjener og klient.
  Blir fjernet fra systemet når du logger av eller lukker nettleseren.
  Kapselen er kun tilgjengelig for sikrede tilkoblinger

  SCP_LBROUTE
  Holder på informasjon om hvilken server klienten snakker med på tjenersiden.
  Benyttes i forbindelse med lastbalansering.
  Blir slettet fra systemet når du logger av eller stenger nettleser.
  Kapselen er kun tilgjengelig for sikrede tilkoblinger.

  EOSLANG
  Husker språkinnstillinger for bruker.
  Har en varighet på ett år.
  Tilgjengelig for sikrede og usikrede tilkoblinger.

  For ytterligere informasjon om informasjonskapsler kan du lese mer om dette på nettleserens egen hjelpeside.